Menu
Obec Rokytá
ObecRokytá

Současnost

Katastrální území obce Rokytá se skládá ze dvou místních částí: Horní Rokytá a Dolní Rokytá. Nachází se v severozápadním cípu bývalého mladoboleslavského okresu a nyní po reorganizaci státní správy na severním okraji Středočeského kraje.
Od Mladé Boleslavi je Rokytá vzdálena 23 km (27 km). Nejbližší město je Mnichovo Hradiště, které je 12 km vzdálené od Horní Rokyté a 8 km od Dolní Rokyté. Je položeno jihovýchodně od řešeného území. Mnichovo Hradiště má 8 500 obyvatel.
Od Prahy je řešené území vzdáleno 80 km.
Správní území obcí je shodné s katastrálním.

Obec Rokytá byla v roce 1993 odpojena od obce Dolní Krupá. Z tohoto důvodu v obci nejsou dostupné některé demografické údaje a neexistuje kronika obce.
Vlastní obec Rokytá se nachází na táhlé plošině, která je součástí Bezdězské tabule. Je tvořena volnou zástavbou podél páteřní komunikace, vycházející ze silnice II. třídy č. 268 Mnichovo Hradiště – Mimoň.
Území sousedí s katastry obcí Dolní Krupá, Ralsko, Horní Bukovina a Bílá Hlína.
Do řešeného katastrálního území nezasahuje žádné chráněné krajinné území, ani významnější prvky územního systému ekologické stability. Jsou zde pouze lokální biocentra a lokální biokoridory.
Přesto je to území velmi vyhledávané pro rekreaci hromadnou i individuální a pro sportovní vyžití obyvatel z blízkých i vzdálenějších městských aglomerací.
Řešené území má ráz dávné kulturní krajiny, celá oblast byla osídlena a kultivována , což vedlo k velkoplošnému odlesnění. Orná půda představuje asi 80 % výměry, lesní půda pouze asi 8,5 % z celého území. Lesy se rozkládají na ploše 89,91 ha a tvoří je především borové doubravy.

Z hlediska nerostných surovin není oblast v žádném chráněném ložiskovém území.
Obec má především zemědělský charakter.

Vlastní obec se rozkládá podél hlavní páteřní komunikace. Délka obce je cca 5 km. Souběžně s hlavní komunikací prochází komunikace v tzv. „Rokli“, která je zpevněna a je používána jako místní pěší a cyklistická cesta. Podél ní jsou též ve skupinách umístěné převážně rekreační domy.  Zástavba je volná, rozptýlená, není tu žádná náves či centrum obce. Tento typ vesnice se nazývá lánový. Ke každému stavení příslušel pruh orné půdy. Toto uspořádání je dodnes patrno ze zachovalých cest vedoucích přes pole k lesním porostům, které lemují katastrální území obce. V prvních dvou třetinách se nacházejí usedlosti pouze po jedné straně silnice. Přes cestu pak byly přístupné souvislé lány polí, táhnoucí se až k lesním masivům Rokytské Horky.. Ve výše položené Horní Rokyté je charakter pozemků spíše rovinný a zde je cesta obestavěna již oboustranně, neboť zde se mohly usedlosti se svými polnostmi volně rozvíjet oběma směry.

Většina objektů jsou původní zemědělské usedlosti včetně příslušného hospodářského zázemí – stodoly, chlévy atd. Bohužel málo z nich je zachovaných ve své původní formě. Přestavby většinou necitlivě zasáhly do vzhledu a funkční náplně objektů. Některé jsou s odborným a invenčním přístupem přestavěné na rekreační objekty. Některé slouží svému původnímu účelu avšak hodně objektů je v havarijním stavu a pravděpodobně se nepodaří je zachránit.

Obec má dobrou dopravní obslužnost, je napojena na silnici II. třídy Mnichovo Hradiště – Česká Lípa a tím i na dálnici D10 Praha -Liberec.
Východně od řešeného území je též mezinárodní letiště pro malá letadla v Hoškovicích.


 Těžba uranu, která uzavřela celý prostor Ralska, je rovněž zastavena, takže se dá předpokládat, že se krajina vrátí do své původní podoby. Po definitivním zrušení uranového průmyslu je opět obytná a rekreační funkce území opět obnovena. Je to totiž jeden z nejkrásnějších koutů Čech s bohatou minulostí a krásným krajinným utvářením.Od roku 2010 v obci probíhá individuální výstavba rodinných domů. 

Obec se nachází v blízkosti Českého ráje,Máchova jezera,Hamru nad jezerem a také to nemáme daleko na Ještěd,kde se nachází i místo pro lyžařské vyžití.

Přilehlé lesy v oblasti Ralska jsou v hodné jak k turistice,tak k cykloturistice,ale nejenomto-zdejší lesy jsou známy jako houbařské oblasti.

Rozvod elektrické energie je zajištěn nadzemním elektrickým vedením.
Vodovod je v obci vybudován a to z vodojemu umístěného nad obcí. Je ve vlastnictví obce, která je i jeho provozovatelem. Zdejší zásoby pitné vody jsou dostatečné a kvalita vody je výborná.
Technický stav vodovodní sítě je vyhovující a množství vody dostatečné i pro budoucí rozvoj obce.
Kanalizace vybudována není. Pozornost je třeba věnovat technickému stavu jímek pro akumulaci odpadních vod. Je třeba provádět kontrolu jejich těsnosti a též četnosti vyvážení.
Plynovod v obci není a ani se s jeho výstavbou nepočítá.

V obci byl vybudován z dotace volnočasový areál, jehož součástí je fotbalové hřiště a cvičiště místních dobrovolných hasičů. Za obecním úřadem se nachází areál pro nohejbal a volejbal.

V roce 2015 byl na žádost obce  udělen obecní znak a obecní vlajka.

Kulturní akce v obci probíhají na místním sále OÚ nebo na volnočasovém areálu naproti hospodě na Rokytě.
Za kinem a divadlem obyvatelé dojíždějí do Mnichova Hradiště, do Mladé Boleslavi a do Prahy.
Ze společenských organizací v obci působí Sbor dobrovolných hasičů a nohejbalový spolek.

 

Naše obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální stavy toků

13.6.2024 20:45

Aktuální výška:

47 cm

13.6.2024 20:40

Aktuální výška:

128 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Chocnějovice normální
Bakov nad Jizerou sucho

Interaktivní mapa

mapy