Navigace

Obsah

Historie obce

Obec Rokytá vznikla pravděpodobně během kolonizace ve 13. století prováděné podle německého práva na zvířetickém panství, přičemž stála na hranici s panstvím klášter Hradiště. Iniciátorem založení byl zakladatel Zvířetic Zdislav z Lemberka, poté zdědil severní část panství včetně Rokyty jeho syn Hešek ze Zvířetic. Po zničení kláštera husity v roce 1420 připadla Rokyta k panství Kuřivody, které získal Chval Berka z Dubé (kolem roku 1437). V roce 1493 panství zakoupil majitel Hradiště Jan a Bernat Valdštejn, později byla obec součástí panství Bělá pod Bezdězem. Po bitvě na Bílé Hoře připadlo celé panství Albrechtu z Valdštejna a to až do poloviny 19. století. Po zrušení panství od roku 1850 byla Rokyta jako samosprávná obec. V roce 1866 v okolí obce probíhaly boje prusko-rakouské války.V roce 1876 byla v Horní Rokytě založena jednotřídní škola, po první světové válce rozšířena na 2 třídní. Učil na ní do roku 1895 proslulý znalec hub Karel Schalb. V roce 1900 byla přes Rokytu postavena okresní silnice.

  Hodnotnými objekty v obci jsou kaplička v Dolní Rokytě (ze začátku 19. století), dále pak zvonička v Horní Rokytě z roku 1715,při rekonstrukci byla osazena zvonem s nápisem Rokytá. V Horní Rokytě je též jeden drobnější objekt výklenkové kapličky s římsou obíhající i štít sedlové stříšky.Ve valené zaklenuté nice je reliéf "Nejsvětější trojice",kterému byl udělen titul chráněná kulturní památka.Prosté tvary kapličky by nasvědčovaly její stavbě nejspíše v 1.polovině 19.století.Z této doby může být i reliéf.Jedná se o hodnotný drobný objekt se vzácně dochovaným lidovým plastickým dílem,které je cenným doplňkem vesnického prostoru.Objekty byly za pomoci dotace zrekonstruovány v letech 2016- 2017.Významným krajinným prvkem je starý dub v jihovýchodním konci obce s objemem 920 cm.   Za zmínku stojí rovněž kaplička na místním hřbitově v Horní Rokytě. Hřbitov se však od roku 1950 nevyužívá.