Navigace

Obsah

Veřejná schůze obecního úřadu Rokytá dne 22.10.2016.

Jako již každý rok se na konci října konala VEŘEJNÁ SCHŮZE obce Rokytá.

Na programu byla zpráva o činosti za rok 2016. Paní starostka Jiřina Loupová přednesla zprávu za přítomnosti

45 spoluobčanů i se zastupileli, což je účast slabá.

Pravděpodobně občané jsou s prací zastupitelů spokojeni a k dění v obci nemají připomínek.

Po zprávě následovala diskuse. V té se k slovu přihlásil pan Antonín Marek, který přednesl zprávu o činosti

Zásahové jednotky SDH Rokytá a informaci o sálu obce, který je stále více využíván k pronájmu na oslavy a rodinné

akce. Do diskuse se přihlásil také pan ing. Řehák, který ocenil výběr nového obecního erbu.

Po ukončení diskuse následovalo drobné občerstvení a volná zábava.

Z průběhu schůze Vám přináším  fotografie.

Malík - místostarosta obce

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1