Navigace

Obsah

Tři králové na Rokytě 2011

Na svátek Zjevení páně dne 6.ledna se tradičně píše známé K+M+B na dveře domů a chlévů. Tyto tři písmena si všichni vykládají jako podpis tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, avšak tyto tři písmena vyjadřují zkratku latinského textu Christus mansionem benedicat - Kristus ať obydlí žehná po celý rok. Správně se za letopočet píše třetí křížek. Tyto křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.
Obával jsem se, že tato tradice pomalu mizí, avšak učitelé ve školkách a školách stále dětem vysvětlují smysl této tradice. A tak děti neváhaly, oblékly na sebe jednoduché kostýmy a vyrazily po Horní Rokyté po našich sousedech, zazpívat tradiční koledu. I díky tomu se nám na dveřích našeho domu objevilo požehnání do tohoto roku. Kdo jste tedy našel nápis K+M+B 2011+ na Vašich vratech, věřte, že koledníci šli kolem a nechali Vám tam svoji navštívenku.

Aleš Pícl
 

 

Stránka

  • 1

 

 


Stránka

  • 1