Navigace

Obsah

VÝSADBA OVOCNÉ ALEJE na Rokytě

info o pořádané akci

VÝSADBA OVOCNÉ ALEJE

Dne 16. 10. 2021 v ranních hodinách ožil prostor okolo našeho Volnočasového areálu brigádníky z řad našich spoluobčanů všech věkových kategorií, kteří se rozhodli přiložit ruku k dílu při realizaci dlouho plánované a připravované výsadby více druhové aleje ovocných stromů.

Na 600 metrů dlouhý úsek obecního pozemku podél jedné z páteřních polních cest vedoucích od volnočasového areálu směrem do polí bylo rozvezeno a následně vysazeno celkem 70 vzrostlých sazenic jabloní, hrušní, třešní a švestek.

Díky přirozenému rozdělení úkolů a šikovnosti přítomných šla práce rychle od ruky. Podařilo se nejen zasadit všechny stromy, ale současně instalovat opěrné kůly ke každému stromu.

Po dobře vykonané práci přišlo vhod občerstvení připravené v naší hospůdce.

Všem zúčastněným patří velký dík za to, že přišli a neváhali přiložit ruku ke společnému dílu jak v den výsadby, tak den následující při instalaci ochrany proti poškození stromů zvěří a dokončení vyvázání stromů.

Nově vysazená alej již nyní tvoří významný krajinotvorný prvek. Až se stromy rozrostou, přibude ještě funkce protierozní a bude kladně přispívat k tolik diskutované potřebě zadržení vody v krajině. V neposlední řadě vznikne i výborná relaxační zóna s možností ochutnání sladkého ovoce, která bude našimi občany jistě hojně využívána.

 

 

                                                                                   Text: Antonín Marek

                                                                                   Foto: Josef Malík