Navigace

Obsah

Veřejná schůze spojená s oslavou MDŽ OBCE ROKYTÁ 9.03.2019

informace o akce obce Rokytá

Veřejná schůze obce Rokytá spojená s oslavou MDŽ.

V sobotu 9.03.2019 pořádal obecní úřad setkání s občany, kde jako hlavní bod byla zpráva o činnosti zastupitelů od voleb v roce 2018, kterou předložil starosta obce pan  Antonín Marek.

Zpráva obsahovala splněné úkoly od podzimu a plánované akce na další období. Plné znění projevu najdete pod odkazem: volny-cas/co-se-deje-v-obci/aktuality/zprava-o-cinnosti-listopad-2018-az-brezen-2019-verejna-schuze-z-932019-274cs.html 

Za další představil pan Stanislav Holub  Strategický plán obce Rokytá na roky 2019 - 2026, který najdete pod odkazem: urad-obce/spor/

Tento důležitý dokument obce byl jedním z důležitých úkolů nového zastupitelstva.

Dalším bodem byla diskuze, kde občané měli možnost získat informace o problémech které je tíží. Po diskuzi byla oficiální veřejná schůze ukončena a následovaly kulturní vystoupení k oslavám MDŽ.

Velmi povedené a svěží bylo vystoupení našich ROKYTSKÝCH HASIČEK.Video z vystoupení běží pod tímto odkazem: https://youtu.be/sk1VSbfMutw

A další byla nádherná ukázka dvojice z TANEČNÍHO SOUBORU COOL DANCE z Bakova nad Jizerou. Kdo umí ten umí.  Klikněte: https://youtu.be/ejFiuSFB3Nk,  https://youtu.be/Tdf2dp0LC7o

Dále následovala volná zábava za doprovodu živé hudby a občerstvení, které po celé odpoledne bylo v režii obecního úřadu.

Výborná nálada a dobrá obsluha pod taktovkou nájemce naší hospůdky na Rokytě paní  Petry Markové, to byla hlavní linka povedené akce OÚ ROKYTÁ.

Ještě je potřeba dodat, že každá žena byla při prezentaci obdarována živou květinou.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a zajistili výborné setkání občanů se zastupiteli.

Komentář a foto i video Malík.