Navigace

Obsah

Valná hromada SDH Rokytá 2020

informace o činnosti SDH

Sdružení dobrovolných hasičů Rokyta. Valná hromada dne 11. 01. 2020

 

Schůzi hasičů zahájil pan ing. Včeliš, který přednesl program.

Poté paní Procházková přednesla volbu mandátové i návrhové komise a byla zvolena volební komise.

Pan Růžička přečetl zprávu o činnosti sboru za rok 2019 a paní Píclová zprávu o hospodaření v roce 2019. Vedoucí schůze dal slovo paní Včelišové, která měla připravenou zprávu revizora účtu SDH.

Další zprávu o činnosti zásahové jednotky přednesl její velitel pan Marek Antonín starší.

S plánem činnosti na následující rok 2020 schůzi seznámil pan Josef Růžička a provedl přijetí nových členů do řad SDH Rokyta. Jsou to paní Hamrlová Jitka, paní Šírová Yveta a pan Mašín Pavel.

Pan Malík plénum seznámil s kandidátkou výboru SDH a poté provedl volbu výboru na dalších pět let. Bez připomínek byl zvolen nový výbor ve složení:                  

Starosta – Ing. Luděk Včeliš

Náměstek starosty – Josef Růžička

Velitel SDH – Tomáš Šámal

Jednatel – Antonín Marek st.

Hospodář – Olga Píclová

Vedoucí mládeže - Radka Marková

Revizor – Eva Včelišová

Bývalý pan starosta poblahopřál jubilantům z loňského roku a předal každému láhev sektu.

Pan Marek předal odstupujícímu starostovi nádherný koš a poděkoval panu Růžičkovi za spoustu let, po které pracoval pro blaho a čest SDH Rokyta.

V diskuzi přednesli zástupci Bukoviny, Kláštera, Bítouchova a Nové Vsi zdravice od svých sborů.

Na konec paní Procházková přečetla usnesení a na závěr nový starosta pozval přítomné na guláš s pivečkem a k volné zábavě.

Komentář a foto Malík Josef.