Navigace

Obsah

Slavnostní zahájení provozu dětského hřiště

informace o konané akci

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA ROKYTĚ

V sobotu 20. 4. 2019 odpoledne se uskutečnila další akce pořádaná Obecním úřadem Rokytá.

Tentokrát se jednalo o slavnostní zahájení provozu nového dětského hřiště, vybudovaného ve volnočasovém areálu obce Rokytá. Úderem 15. hodiny byla celá akce zahájena.

Zazněl krátký proslov starosty obce, kde mj. zazněl fakt, že hřiště bylo zbudováno zcela v režii obce, jelikož dotace, o kterou bylo zažádáno, nebyla udělena. Dále upozornil především na dodržování zásad, které chrání děti před úrazy a hřiště před zničením.

Následovalo přestřižení pásky a poté se naplno spustil připravený zajímavý program.

Následovala ukázka umění mladých mažoretek – Pomněnek z Bakova nad Jizerou, jejichž vystoupení provázel častý potlesk.

Dále si účastníci se zájmem vyslechli zajímavou přednášku psovoda Městské policie Mladá Boleslav, v níž nastínil historii a současnost kynologie a shrnul správné zacházení se psy a zásady chování při napadení psem. Následovala praktická ukázka zásahu proti výtržníkům za použití služebního psa.

Dále následoval minizápas ve fotbálku a poté přišlo na řadu slíbené opékání buřtíků. V teplém počasí přišlo všem účastníkům vhod občerstvení v podobě nealkoholických nápojů, které hradila obec a organizačně zajistila naše paní hospodská.

Celá akce byla zúčastněnými velice kladně hodnocena, rovněž byly oceňovány dokončené přístřešky pro posezení.

 

Text: A. Marek

Foto: J. Malík

            J. Hamrlová

            M. Štekl