Navigace

Obsah

Sázení stromků na Dolní Rokytě 13.04.2019

Informace o konané akci.

OBNOVA ZELENĚ – VÝSADBA STROMŮ V OBCI ROKYTÁ

V sobotu 13. 4. 2019 vypukla dlouho připravovaná akce – výsadba nového stromořadí podél silnice v části Dolní Rokyty. Úderem půl deváté proběhlo, po společném focení, krátké vysvětlení a ujasnění postupu výsadby. Poté se všichni účastníci, jichž se shromáždilo celkem 35!, rozešli k jednotlivým místům sázení, kde na ně čekaly předhloubené díry a rozvezené stromy – 15 kusů javorů a 13 kusů lip.

Již během sázení proběhlo důkladné zalití nových stromů užitkovou vodou dovezenou v cisterně. Stejně tak byly ke všem stromům zatlučeny kůly a stromy byly vyvázány.

Je třeba říci, že této akci předcházela poměrně dlouhá a ne vždy jednoduchá příprava. Od rozhodnutí zastupitelstva, přes povolení vlastníka pozemku, jímž je Středočeský kraj, po odstranění starých a nemocných stromů a přípravy zmíněných děr. Důležité je zmínit, že v souvislosti s výsadbou bylo zažádáno o dotaci z programu automobilky ŠKODA AUTO „Za každé prodané auto v ČR strom“, která pokryje tuto i plánovanou druhou etapu obnovy zeleně v naší obci.

Velmi potěšitelné je, že se sázení zúčastnilo i hodně dětí, které si „své“ stromy ihned „přivlastnily“. Myslím, že je tím posilněno jejich pouto k naší obci, což je dobrý předpoklad pro její budoucnost.

Poděkování patří všem, kterým není vzhled našeho okolí lhostejný a kteří neváhají, když je třeba přiložit ruku k dílu. Výborná nálada, která během celého dopoledne panovala, je patrná z přiložených fotografií. Na závěr přišlo vhod malé občerstvení, které na náklady obce připravila paní hospodská.

 

                                                                                              Text: A. Marek

                                                                                              Foto: J. Malík