Navigace

Obsah

Mikulášská nadílka na Rokytě 2019

akce pořádaná OÚ

Mikulášská nadílka na Rokytě

Letos se obecní zastupitelé s dobrovolníky z obce rozhodli mikulášskou nadílku udělat netradičně jako malé divadelní představení u obecního úřadu. Ve čtvrtek 5. 12. přijel Lucifer na voze taženým koněm, což mezi dětmi způsobilo poprask. Za chvíli tentýž povoz přivezl i Mikuláše a mohla začít nadílka. Lucifer a čerti zpovídali děti a zapisovaly prohřešky do knihy hříšníků. Mikuláš a andělé rozdávali dobroty a dárky, děti se vyřádily a dospěláci si mohli opět mezi sebou popovídat.

Počasí docela přálo (nepršelo), teplota kolem nuly, mírný větřík, a tak to dětem určitě neublížilo.

Akce to byla úspěšná s bohatou účastí – bude na co vzpomínat.

Velký dík patří těm, kteří vše připravovali ve svém volném čase pod vedením paní Radky Markové, zvláště je třeba vyzdvihnout paní Mirku Fialovou s rodinou, paní Marcelu Dolečkovou a slečnu Janu Královou.