Navigace

Obsah

Výroční valná hromada SDH Rokytá 2018

informace o akci SDH

V sobotu 13.1.2018 od 15,00 hod.se sešli členové SDH Rokyta v sále Hospůdky na Rokytě na valné hromadě, aby zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce. V úvodu přivítal L. Včeliš hosty: starostku obce paní Jiřinu Loupovou a zástupce spřátelených SDH.

Následovaly referáty starosty SDH p Josefa Růžičky, vedoucí dětí pí Radky Markové a velitele zásahové jednotky p Antonína Marka. Z referátů jasně a srozumitelně vyplynulo, že činnost po všech stránkách je v našem SDH pestrá a smysluplná. Vyslechli jsme si zprávu o hospodaření od paní Olgy Píclové a i po stránce financí je na tom naše ZO dobře. Jako každý rok jsme se rozrostli o nové členy a nezapomněli jsme odměnit naše jubilanty.

V závěru VH informoval starosta SDH Rokyta p Josef Růžička, že na podzim plánujeme návštěvu vinného sklípku na Jižní Moravě. Zájemci se mohou do konce ledna přihlásit u pí Radky Markové.

Kulinářskou tečkou pak byl výborný guláš, kterým byli účastníci schůze pohoštěni.