Navigace

Obsah

Veřejná schůze OÚ Rokytá spojená s oslavou MDŽ 10.03.2018

Informace ze zasedání

Veřejná schůze 2018

V sobotu 10.03.2018 pořádal OÚ Rokytá  veřejnou schůzi, která byla spojená s oslavou MDŽ.

Na programu byla zpráva o činnosti obecního zastupitelstva za rok 2017 a plán akcí na rok 2018,

kterou přednesla paní starostka Jiřina Loupová.

Dalším bodem byla zpráva o činnosti zásahové jednotky SDH Rokytá, kterou měl pan Marek Antonín a 

ten plénum seznámil s obsazením obecního sálu a dále se zprávou v oblasti své práce kolem zeleně obce Rokytá.

Paní Laubeová Jitka nás seznámila s akcí, která by měla pomoci ženám v sebeobraně. Tato akce je výborným nápadem a 

uvidíme, jaký bude mít ohlas u žen a i mužů na Rokytě.

Pan Růžička Josef přednesl celonárodní výzvu ,,Ukliďme ČESKO" která se koná v sobotu 7.dubna 2018.

Pan Malík seznámil občany se stavem vodovodního řadu a s problémy, které nás potrápily v loňském roce

v oblasti poruch a výměny čerpadla v obecním vrtu.

Na programu byla diskuse, na které zazněly dva příspěvky, kterými se bude zastupitelstvo zabývat.

Po ukončení schůze následovalo občerstvení v režii obce a volná zábava, kterou nám zajistila živá hudba.

Veřejná schůze 2018 byla povedenou akcí s vysokou účastí a ženám, které se zůčastnily, byl předám dárek v podobě květiny.

 

Foto a komentář Malík.