Navigace

Obsah

Kurz sebeobrany Rokytá

informace o akci

 

Kurz sebeobrany Rokytá

 

Ve dnech 5.5 - 6.5.2018 a 19.5 - 20.5.2018 proběhl v naší obci Rokytá plánovaný 12 hodinový kurz sebeobrany s cílem naučit účastníky, převážně ženy, ale i muže  nejen ubránit se případným útokům ze strany možných agresorů, ale i předcházet rizikovým situacím, které nás mohou během každodenního života potkat.

Tento kurz byl pořádán profesionálním instruktorem Bc. Janem Kolmanem a jeho firmou Sebeobrana JK, která účastníky naučila základům a zásadám bezpečného chování na ulici, odvrácením nejběžnějších útoků a praktické dovednosti, které si účastníci mohli vyzkoušet na figurantech.

Na uskutečnění tohoto kurzu se z převážné části podílel obcení úřad Rokytá, které svou finanční spoluúčastní a poskytnutím prostorů k výcviku tento kurz pomohlo zrealizovat.

 

Za všechny účastníky si dovolím poděkovat obecnímu zastupitelstvu, které nám svou finanční i prostorovou pomocí pomohlo k získání těchto nově získaných zkušeností, které doufám, nikdy nebudeme muset upotřebit, ale v případě nutnosti budeme schopni použít.

Také touto cestou chci za všechny poděkovat lektorovi panu Janu Kolmanovi, který nás kurzem provázel a vedl.

 

Za účastníky kurzu

 

Bc. Jitka Laubeová