Navigace

Obsah

Výroční valná hromada SDH Rokytá 2017

Výroční valná hromada SDH Rokytá 2017

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ROKYTSKÝCH HASIČŮ

14. 1. 2017 od 15:00 se v příjemném prostředí našeho kulturního zařízení konala tradiční výroční valná hromada SDH Rokytá.

Starosta SDH Rokytá J. Růžička přivítal přítomných 42 členů SDH Rokytá a 10 hostů z okolních sborů. Tato velmi slušná účast svědčí o zájmu členů SDH o dění ve sboru.

Po vzdání cti minutou ticha zesnulému členovi P. Norkovi bylo přistoupeno k vlastnímu programu. Starosta SDH přednesl zprávu o činnosti SDH za rok 2016, velitel Jednotky SDH obce Rokytá A. Marek seznámil přítomné s činností jednotky v loňském roce a připojil několik vysvětlujících informací týkajících se principů fungování JSDH. A. Marek dále shrnul činnost dětského hasičského kroužku a nastínil plány činnosti dětí na r. 2017. Dále zazněly zprávy o hospodaření a o proběhlých revizích účtů, stejně jako plán činnosti na rok 2017.

V přátelsky vedené diskuzi zazněly zdravice zástupců okolních sborů a představitele obce, místostarosty J. Malíka.

Po skončení oficiální části schůze a odhlasování přijetí usnesení přišlo všem vhod malé občerstvení, hrazené z prostředků SDH. V dalších, již neformálních rozhovorech padlo několik užitečných návrhů a nápadů týkajících se jak činnosti SDH, tak jednotky a dětského kroužku. Výbor SDH děkuje všem za účast a věří, že zájem o činnost našeho sboru nepoleví a bude stejně dobrá, jako v roce minulém.

 

Vypracoval A. Marek

Foto: J. Malík