Navigace

Obsah

Výroční valná hromada SDH 2016

Výroční valná hromada SDH 2016

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ROKYTSKÝCH HASIČŮ

 

Dne 9.1.2016 se na sále OÚ Rokytá konala Výroční valná hromada místního Sboru dobrovolných hasičů.

Výroční valnou hromadu zahájil jednatel SDH Luďek Včeliš přivítáním přítomných a seznámením s programem. Následovala minuta ticha za p. M. Buchara, který naše řady opustil v loňském roce. Hlasováním byli do řad SDH Rokytá přijati tři noví členové.

Dále se jednání ubíralo obvyklým směrem. Po zvolení komisí a prohlášení usnášeníschopnosti VVH, shrnul starosta SDH J. Růžička činnost sboru v r. 2015. Velitel Jednotky SDH A. Marek seznámil přítomné s její činností v loňském roce. Následovala gratulace a předání malých dárků členům, kteří loni oslavili kulatá výročí. Poté přednesla hospodářka SDH, Olga Píclová, zprávu o hospodaření za r.2015. Následovalo seznámení s plánem činnosti sboru na r. 2016, který přednesl starosta J. Růžička. Revizor účtu E. Včelišová seznámila přítomné s uskutečněnými kontrolami hospodaření v loňském roce. Konstatovala, že nebyly shledány žádné nesrovnalosti.

Po skončení oficiální části VVH byla zahájena diskuze. V ní přednesla svou zdravici starostka obce J. Loupová. Dále vystoupili zástupci sborů 4. okrsku a R. Šíp, který poděkoval za zapůjčení stanů při pořádání fotbalového turnaje.

Posledním bodem bylo hlasování o přijetí usnesení. Usnesení bylo jednohlasně přijato.

Na úplný závěr bylo podáno občerstvení v podobě lahůdkových párků, které zajistil nájemce hospůdky K. Fořtík.

Tato akce byla organizačně velmi dobře zvládnutá, za což patří výboru SDH veliké poděkování. Atmosféru VVH dokreslují přiložené fotografie.

 

                                                                                   Vypracoval: A. Marek

                                                                                    Foto: J. Malík