Navigace

Obsah

Veřejná schůze OÚ 2016

Veřejná schůze OÚ 2016

Veřejná schůze obecního úřadu Rokytá dne 22.10.2016.

Jako již každý rok se na konci října konala VEŘEJNÁ SCHŮZE obce Rokytá.

Na programu byla zpráva o činosti za rok 2016. Paní starostka Jiřina Loupová přednesla zprávu za přítomnosti

45 spoluobčanů i se zastupileli, což je účast slabá.

Pravděpodobně občané jsou s prací zastupitelů spokojeni a k dění v obci nemají připomínek.

Po zprávě následovala diskuse. V té se k slovu přihlásil pan Antonín Marek, který přednesl zprávu o činosti

Zásahové jednotky SDH Rokytá a informaci o sálu obce, který je stále více využíván k pronájmu na oslavy a rodinné

akce. Do diskuse se přihlásil také pan ing. Řehák, který ocenil výběr nového obecního erbu.

Po ukončení diskuse následovalo drobné občerstvení a volná zábava.

Z průběhu schůze Vám přináším  fotografie.

Malík - místostarosta obce