Navigace

Obsah

Zdobení a strojení VÁNOČNÍHO STROMU 2015

Zdobení a strojení VÁNOČNÍHO STROMU 2015

ZAČÁTEK ADVENTU NA ROKYTĚ

 

 

První adventní neděli, 29. listopadu, pořádal OÚ Rokytá tradiční akci: „Zdobení a rozsvěcení vánočního stromu“. Na strom proti budově OÚ bylo navěšeno nově dokoupené LED osvětlení. Dále byl strom ozdoben z části ozdobami, které vyrobily členky kulturní komise a z části ozdobami donesenými občany.

O veliké překvapení se postarali členové kroužku malých hasičů, kteří spolu se svými vedoucími vyrobili a instalovali krásný Betlém ze sena, který byl odhalen v úvodu akce.

I přes nepříznivé, deštivé počasí se této akce zúčastnilo přibližně 80 občanů. Tato bohatá účast organizátory velice potěšila.

O občerstvení se postaral nájemce hospůdky Karel Fořtík s přítelkyní paní Jarmilou. Připraveny byly horké nápoje, medové perníčky, linecká kolečka s marmeládou a vynikající zelňačka. Obec toto občerstvení pro aktivní účastníky zdobení hradila ze svého rozpočtu.

Veliký úspěch u dětí  (a nejen u nich)mělo vypouštění nafukovacích balónků s přáníčky pro Ježíška.

Obecní úřad děkuje všem, kteří se na pořádání této akce podíleli. Jmenovitě předsedkyni kulturní komise Radce Markové- autorce a realizátorce mnohých nápadů, dětem z hasičského kroužku, členkám kulturní komise, Liboru Šípovi, který poskytl seno na výrobu Betlému, Ivetě Janouškové, která upekla a darovala vánoční cukroví, Karlu Fořtíkovi za zajištění občerstvení, Petru Himlovi za pomoc při převozu a instalaci Betlému a v neposlední řadě všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu.

Věříme, že aktivita našich občanů nepoleví a na dalších akcích, pořádaných obcí, bude účast stejně hojná jako o letošní první adventní neděli.

 

Za OÚ vypracoval Antonín Marek

             Foto Josef Malík