Navigace

Obsah

Výroční valná hromada SDH 2015

Výroční valná hromada SDH 2015

Sdružení dobrovolných hasičů Rokytá dne 10.01.2015 sezvalo své členy, kamarády a hosty z okolních SDH na:

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

Tato se řídila programem:

Zahájení schůze, prezentace, kontrola schopnosti usnášení.

Pokračovalo se zprávou o činnosti SDH Rokytá za rok 2014, zprávou o činnosti zásahové jednotky naší obce, potom následovala zpráva o hospodaření v roce 2014 a poslední zpráva zazněla od revizora účtu.

Dalším bodem byla volba výboru SDH, který byl valnou hromadou zvolen ve složení:

Starosta - statutární zástupce - Růžička Josef

Náměstek starosty - Vodolánová Hana

Velitel - Marek Antonín

Jednatel - Ing. Včeliš Luděk

Hospodář - Píclová Olga

Člen - technické zabezpečení - Janoušek Miroslav ml.

Člen - práce s mládeží - Marková Radka

Revizor účtu - Včelišová Eva

Po volbě jsme znovu oslavili kulatá životní jubilea členů SDH, kdy starosta a velitel jim předal lahve sektu. Plán činnosti na rok 2015 a diskuze, ve které jsme vyslechli zdravice zástupců okolních SDH a paní starostky Jiřiny Loupové, byla koncem valné hromady a po usnesení následoval závěr.

Po schůzi se přítomní občerstvili výborným párkem a debata mezi kamarády a kolegy z okolních sborů byla velmi srdečná.

Byla to dobře připravená akce a je třeba poděkovat všem, co se podíleli na této valné hromadě v čele se staronovým starostou panem Josefem Růžičkou.