Navigace

Obsah

Výroční valná hromada SDH Rokytá 2014

Výroční valná hromada SDH Rokytá 2014

4.ledna 2014 od 15 hodin se konala ve společenském sále OÚ Rokytá         

Výroční valná hromada SDH Rokytá.

Přítomné přivítal p.Řehák, který celou schůzi i vedl.

Přítomní  vzdali minutu ticha za zesnulého člena p.Koliáše,

paní starostka Loupová přečetla zdravici za obecní úřad, poděkovala za odvedenou práci v loňském roce  a popřála našim hasičům vše nejlepší v roce letošním.

V uplynulém roce několik členů mělo životní jubileum, tak jim představenstvo popřálo a předalo malý dárek.

Zprávu o činnosti v roce 2013 a plán na rok 2014 přednesl p.Růžička,  velitel zásahové jednotky p.Marek seznámil občany s činností za uplynulý rok.

SDH Rokytá si také zvolila nové vedení. Členové valné hromady si odsouhlasili finance na rok letošní.

Oficiální část byla ukončena diskuzí a následovalo občerstvení s volnou zábavou.