Navigace

Obsah

Dětský den 2013

Dětský den 2013

Dne 22.6.2013 se uskutečnil tradiční Dětský den, který musel být pro nepřízeň počasí z 1.6.2013 přeložen.

V úvodu mi dovolte poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci pro děti a jejich rodinné příslušníky.

Děkujeme za finanční sponzorské dary manželům Řehákovým, p. Pokornému.

Dále děkujeme za věcné ceny: p. Petře Markové, Vojenským lesům, p. Malíkové, p. Hlaváčkovi, p. Janouškové Ivetě, p. Chládkové, p. Markové Radce, p.Martinu Laube.

Za sladké občerstvení děkujeme p. Bradáčové Jitce a Bradáčové Věře.

Dále velké díky patří našim dobrovolným hasičům, kteří se nám postarali v závěru dne o opékání buřtíků a pomoc s organizací.

Největší ,,díky", ale patří všem aktérům / hercům / na stanovištích, kteří ve svém volném čase a zcela zdarma vytvořili nádherné pohádkové postavy, vnesli do nich kousek své fantazie a potěšili všechny přihlížející.

Poslední poděkování patří Vám, kteří jste na Dětský den přišli, protože bez Vás by to prostě nešlo a nebylo by pro koho celou akci pořádat. Také děkuji rodičům za dobrovolné příspěvky do kasičky.

Za obecní úřad Rokytá věříme, že se Vám letošní Dětský den líbil a budete se těšit na příští rok.

Krásné prázdniny všem dětem přeje

Jitka

a celý obecní úřad Rokytá / hlavní spozor /