Navigace

Obsah

První turistický výlet v roce 2012

První turistický výlet v roce 2012

První turistický výlet v roce 2012
 
První letošní výlet byl inspirován procházkou po Horkách. Tu Rokytskou, sice nejvyšší, jsme zvládli snadno volným tempem a  prohlédli jsme si na ní vrcholovou kótu a kaliště. Do obory jsme vstoupili přelízkou od naší strany, kolem Šlapky a podél školek a hustníku jsme vystoupali na trojvrchol  Židlovské Horky. Zde nás překvapily pozůstatky hospodaření předků – opuštěné lomy na kámen, bunkr a zákopy. Poslední Prosičskou Horku jsme těsně minuli cestou přes bývalé dopadiště letecké střelnice Prosíčka. Na střelnici jsme zhlédli dopadový cíl i schrány nábojů. Lesem a poli jsme se vrátili domů, celkem jsme urazili 14 km.
 Srdečně Vás zvu na příští turistický výlet, který včas vyvěsím na vývěsku.
Jaroslav Víšek