Navigace

Obsah

Veřejná schůze zastupitelstva 2009

Veřejná schůze zastupitelstva 2009

Veřejná schůze zastupitelstva obce 7.3.2009

Zcela zaplněný sál hospůdky „U Šípáka“ na Rokytě byl v sobotu 7.3.2009 odpoledne místem konání veřejné schůze zastupitelstva obce.
Podrobnou zprávu o situaci v obci přednesla starostka obce Jiřina Loupová. V úvodu své zprávy ocenila velkou účast obyvatel obce na schůzi, a to jak starousedlíků, tak četných chalupářů. Přítomní byli informováni o činnosti v obci a aktivitách zastupitelstva v roce 2008 a plánech pro rok 2009. Pozornost byla věnována m.j. stavu místních komunikací, vodovodu, pořádku a sběru odpadu, prodeji parcel novým zájemcům o výstavbu domů. K plánovaným akcím patří zejména rekonstrukce stávajícího objektu restaurace a příprava výstavby společenského sportovního areálu na pozemku proti obecnímu úřadu.

Starostka velmi ocenila iniciativu jednoho z nových obyvatel obce Ing. A. Pícla při zavádění internetu v obci.

Diskuse občanů se věnovala praktickým otázkám života v obci, např. potřebě opravy autobusové zastávky, nabídce kapacity kominické firmy pro pravidelné revize komínů, k reklamaci stavu některých místních komunikací, výzvě ke zvýšení pořádku v obci či rozšíření využití internetu k vzájemnému kontaktu mezi obcí a občany.

O příjemnou náladu před i po schůzi se postarala sympatická mladá hudebnice. Celé vyznění schůze včetně zájmu občanů potvrdilo, že o život v obci je zájem a je na nás všech, abychom společně pro naši budoucnost něco udělali.